حسین تراز

 (حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

شهناز بالازاده

(حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

اداره امور مالیاتی کانادا دلایل متعددی را جهت تعیین وضعیت اقامت در کانادا در نظر می گیرد؛ برخی از مهمترین معیارها به شرح ذیل می باشد:

 • مالکیت هر گونه ملک مسکونی
 • داشتن همسر و افراد تحت تکلف مقیم در کانادا
 • مالکیت اموال شخصی در کانادا مانند اتومبیل؛ اثاثیه منزل ...
 • دارا بودن گواهینامه رانندگی؛ حساب بانکی؛ کارت اعتباری و بیمه

در وحله اول تازه واردین باید وضعیت اقامت خودرا در کانادا مشخص نمایند. زیرا برطبق قوانین چنانچه یک شخص مقیم کانادا محسوب گردد؛ او ملزم به ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه درآمدهای کسب شده درکانادا و سایرکشورها می باشد. وی همچنین می تواند از مزایا و بخشودگی های مالیاتی مربوطه بهره مند گردد. 

شایان ذکر است که حتی اگر اقامت دائمی کانادا را ندارید؛ ممکن است ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باشید.

جهت دریافت این شماره؛ با همراه داشتن مدارک لازم و یک کارت شناسایی معتبربه یکی از دفاتر خدمات دولتی (Service Canada ) مراجعه فرمایید. این مدارک باید اصل و به زبان انگلیسی و یا فرانسه تهیه شده باشد.  

چنانچه خویش فرما و یا صاحب شرکت می باشید و بدهی مالیاتی مربوطه بابت سالجاری و دو سال گذشته بیش از 3000 دلار باشد؛ مودیان مالیاتی می بایستی بدهی مالیاتی خود را بصورت اقساط پیش پرداخت؛ پرداخت نمایند. اقساط مزبو در صورت احراز و تشخیص اداره مالیاتی بصورت فصلی در پانزدهم ماه های مارس ؛ جون ؛ سپتامبر و دسامبر می باشد. در استان کبک بدهی مالیاتی مزبور 1800 دلار می باشد. 

سازمان امور مالیاتی کانادا موظف به ارسال و ابلاغ میزان بدهی های مالیاتی مورد نظر می باشد. 

اداره امور مالیاتی دو بار در طول سال ( در ماه های مارس و اوت ) به مودیان مالیاتی این مورد را یادآوری خواهد نمود. 

چنانچه مبلغ درآمد مالیاتی از فعالیتهای ماهیگیری و کشاورزی باشد؛ فقط یکبار در سال (31 دسامبر) موظف به پرداخت بدهی های مالیاتی می باشید. 

تازه واردین به کانادا جهت اقامت دائم و کسب مجوز کار نیاز به ارائه شماره بیمه اجتماعی (Social Insurance Number -SIN) دارند.شماره بیمه اجتماعی از نه رقم تشکیل شده که مختص هر فرد می باشد که می بایستی نهایت احتیاط در حفط آن بعمل آید. با ارائه شماره بیمه اجتماعی  شما می توانید از کلیه برنامه ها و مزایای دولتی بهره مند گردید.  

اداره امور مالیاتی کانادا روشهای مختلف ذیل را جهت بررسی صحت و سقم مالیاتهای اظهار شده توسط اشخاص را دارد:

 • بررسی کسورات و مزایای مالیاتی لحاظ شده در تعیین درآمد
 • بررسی کامل بودن و لحاظ کردن کلیه منابع درامدها 
 • بررسی و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ( GST/HST )
 • بررسی و حسابرسی کلیه مدارک درآمد و هزینه

کلیه مودیان مالیاتی موظف به همکاری و ارائه هر گونه مدارک مثبته جهت سال مالیاتی مزبور می باشند.

 1. از سیستم مالیاتی کانادا چه می دانید؟

مالیات کانادا در سه بخش مختلف طبقه بندی و جمع آوری می گردد: فدرال؛ استانی (provincial ) و شهرداری.

بسیاری از مزایایی که در کانادا بهره مند می شویم؛ از طریق مالیاتهای جمع آوری شده تامین می گردد. سیستم مالیاتی کانادا جهت توسعه جاده سازی؛ مدارس؛ بیمه خدمات درمانی؛ امنیت اجتماعی و امنیت عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

درآمد کسب شده از طریق مالیات جهت کمک رسانی به خانوارهای کم درآمد؛ انجمنهای خیریه؛ سالمندان و افراد ناتوان مورد استفاده قرار می گیرد. 

درآمد مالیاتی همچنین برای تامین صندوقهای سالمندان؛ حق اولاد؛ مزایای خوانوارهای کم درآمد و مالیات بر ارزش افزوده استفاده می شود

سیستم مالیاتی کانادا شامل فدرال؛ استانی (provincial ) و شهرداری می باشد. شهروندان کانادایی با پرداخت سهم مشمول مالیات خود؛ سیستم مالیاتی را حمایت می کنند. در عوض؛ آنان از برنامه ها و خدمات دولتی ارائه شده بهره مند می گردند. 

سیستم مالیاتی کانادا بر اساس خود اظهاری (Self-Assessment) می باشد. این بدین معناست که هر شخص مسئول تشخیص صحیح و واقعی مالیات بر درآمد خود بصورت سالانه میباشد.

هزینه های قابل قبول و قابل کسربرای تشخیص درآمد اجاره مشمول مالیات در کانادا به شرح ذ یل می باشد:

 • هزینه های آ گهی و تبلیغات مرتبط با اجاره ملک
 • وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های ساختمان
 • مخارج سوخت , برق , روشنائی و آب
 • عوارض و مالیات های پرداختی به شهرداریها
 • سود کارمزدی و بهره پرداختی به بانک ها
 • حق الزحمه های پرداختی به وکلا و مشاورین املاک
 •  مخارج تعمیر و نگهداری به شرطی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد
 • وهزینه های استهلاک 

یکی ازانواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره است. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است ازکل مال‌اجاره  پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات و تعمیرات مالک به مورد اجاره.