در دنیای کنونی؛ داشتن یک مشاور با تجربه امری ضروری می باشد. 

ما راه های بهبود کارایی سازمان شما را بررسی کرده و بهترین گزینه و راه حل را  پیشنهاد می کننیم. ما به شما  در حوزه های مختلف از جمله : چگونگی سود آورتر کردن شرکت از طریق کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، تدوین استراتژی توسعه محصولات جدید و یا روش جذب، ارتقاء و آموزش نیروی انسانی مشاوره می دهیم.

  • جمع آوری و سازماندهی اطلاعات لازم برای حل مشکلات مطرح شده از سوی کارفرمایان به منظور امکان یافتن راهکار مناسب برای حل آن ها
  • تحلیل اطلاعات مالی و غیره شامل درآمدها، هزینه ها، میزان دارایی ها و بدهی ها به منظور کسب شناخت دقیق از وضعیت مالی شرکت مورد مشاوره و یافتن بهترین راهکار برای مسایل مطرح شده از سوی مدیران مربوطه
  • ارائه راه حل ها و شیوه های جایگزین به مدیران و کارفرمایان بر اساس نیازی که آنها اعلام می کنند
  • پیشنهاد سیستم ها، رویه ها و تغییرات سازمانی جدید (در صورت نیاز) – در بسیاری از موارد مشاور با تجربه و عالم می تواند اشکالات و نقاط ضعف و قوت سازمان را بهتر از مدیران شرکت ببیند و برای رفع آنها راهکار مناسب ارائه دهد. زیرا مدیران خود شرکت یا سازمان از داخل سازمان به سازمان خود نگاه می کنند ولی مشاور از بیرون به آن نظر دارد لذا بهتر می تواند در خصوص آن ارزیابی و قضاوت داشته باشد
  • مشورت با مدیریت در خصوص روند انجام تغییرات – پس از تصمیم گیری برای انجام یک تغییر در سطح سازمان، معمولا مشاور در کنار مدیریت شرکت فرایند تغییر را پیگیری و رصد می نماید تا اشکالات پروژه تغییر به خوبی مشخص و رفع شود.

موسسه مدیریت مالی و مالیاتی تراز دارای دانش کامل در جهت تامین  نیازهای مشتریان مختلفت شامل خویش فرمایان؛ شرکتهای کوچک و متوسط؛ و موسسات غیرانتفاعی می باشد. ما با داشتن دانش فراوان در بخشهای مختلف صنعت؛ به شما در رفع چالشها؛ خطرات و استفاده از فرصتهای در دسترس کمک خواهیم کرد.

حسین تراز

 (حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

شهناز بالازاده

(حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)