صاحبان این بخش با چالشهای متعددی از جمله نیاز مشتریان ؛ هزینه های حمل و نقل و قوانین مریوط به سلامت صنعت تغذیه روبرو میباشند. ما با مشتریان خود همکاریهای لازم در جهت بهبود راهکارهای توسعه و کسب تجربیات لازم را داریم .

با ما تماس بگیرید تا از جزییات خدمات ما در این بخش آگاهی حاصل فرمایید.

حسین تراز

 (حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

شهناز بالازاده

(حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)