حسابرسی توسط اداره مالیاتی کانادا و اختلافات مالیاتی امری وقت گیر و مخل کسب و کارتان می باشد. در بسیاری مواقع؛ یافتن راه حل اساسی منوط به داشتن دانش و اطلاعات فراوان از قوانین مالیاتی و همچنین تجربه چگونگی برخورد با ممیزین مالیاتی می باشد.

موسسه خدمات مالی و مالیاتی تراز به شما در حل و فصل سریع و بهینه اختلافات مالیاتی کمک می کند. ما راهنمایی و حمایت لازم را دربحث و گفتکو با ممیزین مالیاتی و تهیه لایحه دفاعیه مالیاتی را بعمل می آوریم. ما همچنین گواهی ها و مدارک لازم را در جهت حمایت از لایحه دفاعیه مالیاتی شما فراهم می کنیم. 

ما می دانیم که پیگیری پرونده های مالیاتی ماهها و یا سالها به طول می انجامد. تیم مجرب ما همکاری تنگاتنگی با مشتریانمان به منظوردرک صحیح از مشکلات پیش آمده و راه حل های ممکن بعمل می آورد. ما درتمامی مراحل تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما می مانیم.

حسین تراز

 (حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

شهناز بالازاده

(حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)