خدمات مدیریت؛ حسابداری و امور مالیاتی

موسسه حسابداری و امور مالیاتی تراز ارائه کننده خدمات مدیریت؛ حسابداری ومالیاتی به اشخاص حقیقی وشرکتهای تجاری میباشد. تجربه ما کمک موثری است در کاهش هزینه های حسابداری شما و یافتن راهکارهای متناسب با بیزینس شماست. مشتریان ما همچنین از تجربیات ما در زمینه حسابداری و امورمالیاتی بهره مند میشوند.

خدمات ما اطمینان و ارامش خاطر قابل ملاحظه ای برای مشتریانمان فراهم میاورد تا آنها بتوانند تمرکز لازم را جهت مدیریت و توسع کسب و کارشان معطوف دارند. کیفیت بالای خدمات حسابداری آمیخته با تجربه وسیع مالیاتی کمک ارزشمندی است به مشتریان ما.

حسین تراز

 (حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

شهناز بالازاده

(حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)